Home

Spárta gazdasága

Spárta lakosságának társadalmi megoszlása: 1. Teljes jogú polgárok: 5000fő 1,8%. 2. Családtagjaik: 10000fő 3,6%. 3. Perioikoszok: 60000fő 21,8%. 4. Helóták: 200000fő 72,7%. Athénban tehát a lakosságnak több mint a fele teljes jogú polgár volt. A gazdagok 10-15 rabszolgát is dolgoztattak, a többség azonban legfeljebb 1-2. Fejezet: AZ ÓKORI HELLÁSZ Lecke: SPÁRTA, A KATONAÁLLAM I. Spárta sajátos útja - A spártai poliszt (ókori neve: Lakónia) a dórok alapították a Peloponnészoszi-félszigeten.- Kr. e. 6. század: gazdasági hanyatlás kezdődött a városállamban.- Spárta ezután hódításba kezdett: leigázta vagy függésbe hozta a környező poliszokat

A Spárta környéki településeken éltek a polgárjog nélküli kézművesek, a körüllakók. Spártában a teljes jogú polgárok legfőbb tevékenysége a katonáskodás lett. Eleinte minden spártai polgár egyenlő részt kapott a földekből, később itt is kialakult egy gazdagabb réteg. Spártát két király kormányozta A Spárta név pedig a fővárosuk illetve a legnagyobb városuk neve volt, és később innen kapta maga a nép is a nevét: spártaiak. (Maga Spárta, a város sem volt hasonlatos semmilyen más görög fővároshoz, erről majd a későbbiekben írok.) Ugyanezen elvek szerint az athéniak államának neve: Attika, fővárosuk: Athén

Spárta tehát évszázadokig szinte legyőzhetetlen volt, később is csupán saját fejlődésképtelensége okozta visszaszorulását a Kr.e. 4. század közepén, amikor Makedónia vette át a Hellasz feletti vezetés szerepkörét. A spártai hadsereg magját a hopliták alkották, akik nehéz fegyverzetű, lándzsával és kerek pajzzsal. A népgyűlésből került ki az 5 ephorosz, akik a felügyelők,és Spárta tényleges irányítói voltak. Feladatkörükbe tartozott a bíráskodás, a rendőri felügyelet, a tisztviselők ellenőrzése és a külpolitika is. A hatalmat az arisztokrata nemzetségek birtokolták. Közülük került ki a két király, akik korlátozott. Történelem vázlatok 5, 6, 7, 8. osztályosoknak. (A MOZAIK Kiadó könyve alapján Az ókori Hellász (teljes vázlat) Az ókori görög civilizáció a Balkán-félsziget déli részén, az Égei-tenger szigetvilágában, és Kis-Ázsia nyugati partvidékén alakult ki. A görögök később benépesítették a Földközi,- a Márvány,- és a Fekete-tenger partvidékeit is Kétségbe ejt a töri érettségi? Nálunk több száz kidolgozott történelem érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott magyar- és világtörténelem tételek az ókortól egészen a hidegháborúig, legyen szó akár a magyar történelem kiemelkedő alakjairól, időszakairól (honfoglalás, István király, Mohács, 1948-as szabadságharc), akár a.

A mükénéi kultúra a görög szárazföld késő bronzkori kultúrája (Kr. e. 16-12. sz.); a helladikus kultúra utolsó szakasza. Nevét egyik legjelentősebb lelőhelyéről, Mükénéről kapta. Rajta kívül fontos központok és lelőhelyek voltak Pülosz, Spárta és Tirünsz is.. Kr. e. 2200-1900 között a görög szárazföldre indoeurópai néptörzsek vándoroltak be, akiket. Spárta gazdasági rendszere gyökeres ellentéte volt az athéninak. Míg Athénben a Kr. e. 5. századra kialakult egy alapvetően szabadságra épülő nyitott piacgazdaság, addig Spárta gazdasági rendszere mindvégig maradt azon keretek között, ahogy létrejött, vagyis a helóták elvett földjein a spártaiak a rabszolga- vagy.

Az ókori Görögország II

 1. Spárta gazdasága ókori görög szerzők műveiben. A szakdolgozatom Spárta gazdaságát vizsgálja az ókori szerzők műveiben. Kíváncsi voltam, hogy miért látták olyannak Spártát, amilyen valójában nem is volt, ezért fölhasználtam a modernt ókortudomány jelentősebb műveit, és megpróbáltam körüljárni a.
 2. Athén és Spárta eltérő gazdasági-társadalmi berendezkedésének összehasonlítása: AZ KORI GRGORSZG Athn s Sprta eltr gazdasgitrsadalmi berendezkedsnek sszehasonltsa ttelvzlat Archaikus kor Kre VIIIVI sz SPRTA Lakoniban Hdt drok kzssge falu csald a lakossg a Az alvetett meghdtotta
 3. Spárta gazdasága ókori görög szerzők műveiben: Szerző: Gulyás, Attila. Témavezető: Forisek, Péter: Absztrakt: A szakdolgozatom Spárta gazdaságát vizsgálja az ókori szerzők műveiben. Kíváncsi voltam, hogy miért látták olyannak Spártát, amilyen valójában nem is volt, ezért fölhasználtam a modernt ókortudomány.
 4. SPÁRTA, A KATONAÁLLAM. Az ókori Hellász. AZ ATHÉNI TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM. Európai alkotmány- és integrációtörténet 1. Spárta - Mindenkilapja.hu download report. Transcript Spárta - Mindenkilapja.hu.
 5. A Zanza.tv kisfilmekben magyarázza el a nyolc tantárgy legfontosabb témáit. Tanuld meg 5 perc alatt 1 óra anyagát, majd ellenőrizd a tudásod 10 percben
 6. A Szegedi Tudományegyetem honlapja. Hírek, információk jelentkezőknek, hallgatóknak, munkatársainknak és partnereinknek

Törivázlat - Óravázlatok, érettségi információk, online források. A történelem rokon- és segédtudományai (vázlat) Az őskor (vázlat Pete József Történelem emelt szintű érettségi Szóbeli témakörök - 2016 Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma Péc Spárta - a görög család és a görög nevelés 45 9. Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora 50 10. A görög-perzsa háborúk (Kr. e. 492-448) 55 Magyarország népessége és gazdasága a középkorban 222 Összegezés 227 Idegen nevek, kifejezések kiejtése 22 F O R R Á S K Ö Z P O N T Ú T Ö R T É N E L E ÚJ M 9 789631 974768 Raktári szám: 17142 ISBN 978-963-19-7476-8 A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számár

Spárta, a katonaállam - Történelem vázlatok 5

Spárta társadalmának 3 legfőbb rétege: teljes jogú spártaiak (dór katonáskodók), polgárjog nélküli körüllakók (peroikoszok) és a helóták. Spárta államszervezete : Az állam élén két király uralkodott, mellettük állt a vének tanácsa (geruszia) és a felügyelők (ephoroszok), akik ellenőrizték a királyokat Spárta és Athén békekötése több városállam gazdasága belerokkant a terhekbe. A hivatásos szónokok, a demagógok játszottak a nép érzelmeivel, s nem egyszer meggondolatlan és értelmetlen döntésekbe hajszolták őket. Végül Spárta legyőzte Athént, ezzel azonban a görögség élére egy kíméletlenebb vezető került.. Spárta egyetlen szót küldött válaszként: Ha. Végül se Philipposz, se a fia, Nagy Sándor nem bajlódott a makacs városállammal. Annál inkább Thébaival, amelyet végül i.e. 338-ban a makedón seregek agyba-főbe vertek a khairóneiai csatában. Ekkor semmisült meg a dicsőséges Szent Sereg is, emléküket a khairóneiai. Az utókor szemében mindezért Spárta viszi el a balhét, pedig ha úgy nézzük, még ők voltak a legemberségesebbek. Az állam ugyanis elvette a döntés jogát az apától, az újszülöttek sorsáról az elöljárók döntöttek, és csak egészségügyi okból engedélyezték, hogy a csecsemőt kitegyék Athén társadalma és állama 2. Spárta katonai állama 3. A görög-perzsa háborúk 4. Athén fénykora és bukása 5. Nagy Sándor és a hellenizmus A tehetségfejlesztő foglalkozások 2 óra időtartamúak. Az egyes feladatokra fordítandó idő változhat a téma függvényében

Spárta a katonaállam, Egy másik út Hellasban Tartalom A Spártáról alkotott kép egyoldalúságának oldása. A spártai társadalom- és államszervezet sajátosságai. A spártai nevelés és... AJÁNLOM AZ OLDALT. TÁMOP-3.1.4 ERG Történelem Spárta gazdasága. Szerdától Görögország az Európai Unió soros elnöke. A gazdasági- és hitelválságot nyögő államról aligha a szervezettség és a flott működés ugrik be manapság, ám a hellének most megmutathatják: nem csak a rossz gazdasági mutatóikkal tudnak bekerülni a hírekbe. Athén spártai költségvetésű uniós elnökséget tervez, nem lesznek repiajándékok, és a. A görög-perzsa háborúk alatt azt az időszakot értjük, amikor a görög poliszok és az Óperzsa Birodalom hadban állt egymással (i. e. 499-449).A háború i. e. 498-ban az ión felkeléssel kezdődött.A görögök hősiesen ellenálltak, számtalan csatát nyertek, ám a perzsák Athént is elfoglalták

Az ókori Hellász kialakulása

Spárta. Kisebbség, többség. A görög-perzsa háborúk. A demokrácia működése Athénban. Államformák, államszervezet. A török hódoltság korának gazdasága, demográfiai folyamatai. Élet a három országrészben. A török kiűzése Magyarországról. A Rákóczi-szabadságharc története Spárta. 3 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 6 . Erkel Ferenc Gimnázium 2016 2 Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 3 Az iszlám és az arab hódítás. 3 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) Pete József Történelem emelt szintű érettségi Szóbeli témakörök - 2015 A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs 201 Az Óbirodalom korszaka (i.e. 2700-2200), piramisok építése pl. Gízai; Középbirodalom (i.e. 2060-1780)-elkezdődnek a hódítások, így nő a vezetőréteg szerep

Spárta történelme - uw

Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás) (26.oldal) Városfejlődés a középkori Magyarországon (31.oldal) Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században (35.oldal) Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban (39. Spárta gazdasága a földművelésen alapult, államát az arisztokratikus szemlélet jellemezte. A katonai elvek szerint felépült közhatalmi rend az egyén visszaszorításával ját, a szabad polgárok között egyenlőséget hozott létre. A társadalom három részre tagozódott TIPP: Ha már van a mozaPortálhoz vagy az internetes tanulmányi versenyhez azonosítód, azt itt is használhatod a belépéshez, nem szükséges újra regisztrálnod Magyarország gazdasága a XIV-XVII.században 2. Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában Spárta, Róma -principátus) 22. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I-X. század) 23. A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem) 24. A. Az Óperzsa Birodalom (perzsául: هخامنشیان, óperzsául: Hakhámanesijan) volt az első perzsa birodalom, amely i. e. 550-től i. e. 330-ig állt fenn a Méd Birodalom utódaként. A birodalomnak virágkorában 8 millió km² volt a területe, amivel az antik világ legnagyobb állama volt, és az akkori világ népességének 46%-a élt itt

1. Magyarország gazdasága a XIV-XVII. században 2. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei 3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió) 4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korsza Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás) Társadalom és városfejlődés a középkori Magyarországon (X-XIV. század) Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században; Budapest fejlődése a hosszú XIX. századba A görögök Kr.e. II. évezred elején vándoroltak be a Balkán déli részére. Létrehozták a gazdasági életet: a földmagántulajdon, az árutermelés, vas használata, tengeri kereskedelem. Társadalmat az arisztokraták és a parasztok alkották. Mindenkinek volt földje, ami az állam tulajdonában állt. A közösség ügyeit az arisztokraták intézték, és ott volt a. 1. Magyarország gazdasága a XIV-XVII. században 2. Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában 3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió) 4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korsza Spárta szövetségesei attól féltek, hogy Athén szf.-ön is terjeszkedni akar, s ennek érdekében felhasználja a peloponnészoszi szövetség államaiban a politikából kirekesztett népelemeket. A közeli veszély miatt szinte megbénult Attika gazdasága. A rendszeres munkák megakadtak a földeken. Athén, utolsó tartalékait.

A három részre szakadt ország gazdasága: 260: Bocskai végrendelete: 261: Pázmány Péter Erdélyről: 262: A rendek és a felekezeti kérdés: 263: Erdély sorsa és szerepe: 263: Magyarország gazdasága a török korban: 264: Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: 266: Etnikai, rendi és vallási összetétel (I.) 266: Etnikai, rendi és. Tartalom Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I. Az őskor és az ókori Kelet 1. A civilizáció hajnal Spárta. 5. A görög-perzsa háborúk. 6. A demokrácia működése Athénban. 7. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 8. Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok. Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. 3. A Bizánci Birodalom. 4. A kereszténység a kora középkorban, az egyházszakadás. 5. Az.

Az ókori világ legjobb harcosai: a spártaiak

Spárta. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. Az iszlám és az arab hódítás. Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. A rendiség kialakulása Nyugat-Európa gazdasága és társadalma: 48: Nyugat-Európa: a frankok: 50: A Bizánci Birodalom: 52: A keresztény egyház a korai középkorban: 54: Az arab világ és az iszlám kialakulása: 56: A kereszténység és az iszlám : 58: Gazdaság és társadalom a 11-13. században: 59: Az egyház a középkorban: 61: A pápaság és a. Author: Gianone András Created Date: 10/07/2020 09:46:00 Title: A TESTEK HALADÓ MOZGÁSA 20 óra Last modified by: Gianone Andrá

A háborús sikerek után Spárta kivált a háborúból, gazdasági érdekeit nem szolgálta a terjeszkedés. Athén gazdasága az elmúló évek során jelentős mértékben az iparra és a kereskedelemre épült Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás) 20. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus) 21. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I-X. század) 22. A reformáció és a. 3.3.5. Spárta . - Tartalomjegyzék nem jeleníthető meg. - VILÁGTÖRTÉNET ; Impresszum ; Bevezetés [Salamon Konrád Démokritosz, látva a különbséget Athén magántulajdonosi gazdasága és Spárta oligarchikus kollektivizmusa között, levonta a következtetést, hogy a magántulajdon a gazdasági szerveződés felsőbbrendű formája. A közösségi tulajdonnal ellentétben a magántulajdon ösztönzi az erőfeszítést és az igyekezetet, hiszen a. Dualizmus gazdasága B) Népesség, település, életmód 4. Életmód a XVI. sz-i Magyarországon (török berendezkedés) (Spárta, Athén) 18. Kereszténység és szerepe a középkori Európában (az egyház kialakulása, intézményesült kereszténység, nagy nyugati egyházszakadás

2. tétel. A spártai állam Történelem tétele

10. Magyarország gazdasága a XI-XV. században Gyűjtse ki a térképről az egyes gazdasági ágakra (mezőgazdaság, ipar, kereskedelem) vonatkozó adatokat! Jellemezze ezek földrajzi elhelyezkedését! Mutassa be az ország külkereskedelmét! Tekintse át I. Károly bányareformjait

Spárta és Athén történeti problémái. Levelező (kiegészítő) tagozatos órák. Az ókori Kelet története, főkollégium, a kiegészítő tagozaton Görög történelem, főkollégium, a kiegészítő tagozaton. A-II) 1992 -2010 között tartott kurzusok a Miskolci Egyetemen: egyetemi fôkollégium, tárgyai: Az ókori Hellas történet Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta a tavaszi emelt szintű szóbeli történelemérettségi témaköreit. A lent olvasható tematika alapján fogják kijelölni az adott vizsganapra érvényes konkrét tételeket. A szóbeli tételek néhány éretlemzési, feldolgozási szempontot fognak kijelölni. Ezen felül különböző források segítik a vizsgázókat a tételek kidolgozásában Spárta intézményrendszere A görög-perzsa háborúk A görög mitológia és művészet Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus Róma útja a köztársaságtól a császárságig. A köztársaság és a császárság államszervezete és intézményei Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban Az iszlám és az.

Spárta szigorú politikai rendje 77 Athén, a mintaállam 83 III. A klasszikus kor 83 A birodalom és a polisz 88 Athén a marathóni csata után 89 A politikai demokrácia eszméje 90 Kimón és Ephialtész 91 Periklész 93 A pentekontéteia gazdasága 91 Athén makroszociális szerkezete 93 Nők, gyerekek, öregek Athénban 9 Spárta államberendezkedése és társadalma Németh György - Hegyi W. György: Görög - római történelem. Budapest, Osiris, 2011. 128- 141. Németh György: A polisok világa. Budapest, Korona Kiadó, 1999. 225-237, 291-293. Nyugat -és DélEurópa gazdasága a 16. Spárta városállam harcosai az ókor óta a megadásra nem hajlandó, a végsőkig küzdeni képes katona ideálját jelentik. A spártai szót ma is a fájdalomra és a nehéz körülményekre érzéketlen, szándékosan a rideg és kemény életmódot választó emberekre használják leggyakrabban Spárta államszervezete 27 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 28 A római parasztság válsága 28 A Közel-Kelet gazdasága 96 Az arab hódítás térbeli összefüggései 97 Az iszlám terjedése 98 Az Arab Birodalom kiterjedése 10 Thuküdidész az Athén és Spárta (illetve szövetségi rendszereik) által vívott peloponnészoszi háborúról szóló munkájában érzékletesen mutatta be, miként vezetett az ókori világ két szuperhatalma közötti rivalizálás összecsapáshoz. Számos mutatóban Kína ma már lehagyta az Egyesült Államokat, s gazdasága.

Az egyik tematikai egység Mezopotámia természeti viszonyai, gazdasága; a másik a sumer virágzása és bukása és a vallás. A mitikus válaszok (Olvasmány) forrásai beépíthetőek a tananyag feldolgozásába vagy házi feladatként adhatóak. (Pl.: Athén, Spárta, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Perzsia Kína az utóbbi években rendkívül fontos lett a világ többi országa számára is, gazdaságilag egyértelműen (van olyan mérőszám, amely szerint a világ legnagyobb gazdasága a kínai), de katonailag is egyre inkább.Jelenleg úgy tűnhet, hogy Kína továbbra is gyorsan fog növekedni, és politikailag elnyomó rendszer marad, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a világ beleessen. A következő helynevek közül aláhúzással jelölje azt az ötöt, amelyik a Pelloponészoszi - félszigeten volt: Athén, Delphoi, Khairónea, Korinthosz, Maratón, Mükéné, Olümpia, Olümposz, Spárta, Taügetosz.. Melyik mai állam területén van a görög történelemből ismer Kereszténység, hűbériség és a középkor gazdasága. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői; Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) -együttműködés és konfliktusok; A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek) A hűbériség és a jobbágyság jellemző

Történelem vázlatok 5

Spárta. Kisebbség, többség. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Tudja, hogy a XIX-XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás), és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg.. Spárta. Kisebbség, többség. * Spártai állam *A görög hitvilág, m űvészet, tudomány * A görög tudomány /klasszikus és hellenisztikus kor/ Nagy Sándor birodalma A hellenizmus Kronológia: Kr. e. 776 (az els ő feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása) Ókori Kelet gazdasága. Mezopotámia. A Tigris és az Eufrátesz folyók közötti terület Mezopotámia. A folyók a csapadékszegény területeken is lehetővé tették a földművelést. Először kezdték csatornák, gátak révén öntözéssel termővé tenni a földet. Gabonát, gyümölcsöket, zöldséget termesztettek, és.

Az ókori Hellász (teljes vázlat

8. Spárta és a görög család 9. Athén - a demokrácia kialakulása és fénykora 10. A görög-perzsa háborúk 11. A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma 12. Görög mindennapok, művészművészetek és tudományok 15. Európa bölcsője, Hellász 16. A görög történelem kezdetei A görög mitológia (Olvasmány) 17 Athén Spárta C) Sorolja fel, hogy kik nem vehettek részt a polisz politikai irányításában! 3 pont A XV. század során Európa gazdasága a válságon túljutva gyor-suló ütemben fejlődött, s a gazdaság fejlődése növekvő mennyiségű nemesfémet igényelt

Spárta - a görög család és a görög ne-velés F: népgyűlés N: Thuküdidész T: Peloponnészosz, Spárta É: ÉK: ok és következmény, in- gazdasága, Szolón és Kleiszthenész; a másik a Periklész kori Athén. 16. 10 Spárta számára inkább csak erkölcsi veszteséget jelentett, hogy az athéni hajóhad feldúlta a spártaiak hadikikötőjét, Gytheiont. A győzelmeket azonban beárnyékolta az egyiptomi kudarc. Igaz, figyelemre méltó, hogy a délosi szövetség mekkora haderőt tudott mozgatni egyszerre két hadszíntéren, és milyen sikereket ért el. Tételek történelem B/1 csoport - 12. évfolyam - dr. Hantos István. Ember és természet - A zsákmányoló és a termelő ember. a fogalmak magyarázata, elterjedésük, az életmódváltás okai, jellemzői 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A Nemzeti Tankönyvkiadó történelem atlasza általános iskolásoknak, 18. oldal (NTK SZÁMÚ MELLÉKLET OFI kísérleti Történelmi atlasz középiskolásoknak, 3. oldal, 2. kiadás 3. SZÁM Egyszerűen fogalmazva, a város-állam egy független ország, hogy létezik teljesen határain belül egyetlen város. Származó 19. század végén Angliában, a kifejezés is alkalmazható korai világ szuperhatalom városok, mint az ősi Róma, Karthágó, Athén és Spárta. Ma, Monaco, Szingapúrban, és Vatikán tartják az egyetlen igazi város-államok

A feladatsor kronologikusan építkezve a görög történetírástól kezdődően a középkor néhány problémáján keresztül (pl. Oszmán Birodalom, kalandozó magyarok) az újkor újdonságain át (pl. árforradalom, uralkodó eszmék) a XX. század egy-egy témájában (pl. a Márciusi front, a Kádár-korszak, az EU gazdasága, a. TÖRTÉNELEM TANMENET 9.EVFOLYAM NT-17142 Száray Miklós: Történelem 9 2015/2016-os tanév *1.óra. Szept. első hét (1-4) Bevezetés. Értelmező Kulcsfogalmak. A dualizmus gazdasága; A középkori városok, az ipar és a kereskedelem; A magyarországi romák rövid története; A Kádár-korszak (1956 -1988: Kádár az MSZMP első titkára) Julius Caesar; Széchenyi István élete és reformprogramja; A Holokauszt; Az áprilisi törvények; A kiegyezés; A bethleni konszolidáció; Az 1956-os. Az athéni demokrácia Athén Spárta I-II. Görög istenek Az Akropolisz Görög találmányok Róma gazdasága I-II. Róma öröksége Rabszolgatartás Róma kormányzása Róma szórakozása, műveltsége Római istenek Házak az ókorban Egyiptom - Athén Róma Viselet, fegyverzet az ókorban Hajók az ókorban Bútorok az ókorban 6. Spárta, Delphoi, Athén Három nevezetes polisz (ha a sajátos papi államot, Delphoit is a poliszok közé soroljuk), három k lönböző társadalmi struktúra, háromféle életeszmény. A puritán-aszkétikus harcosoké, a Fény istenének szentelt papoké, a laikus polgároké. S a közerkölcsök színvonala

/2008. október, rövid/ Az ókori Spárta - Mutassa be a források és ismeretei alapján a spártai társadalom felépítését, /2006. május, hosszú/ A XVI. századi Magyarország gazdasága - Mutassa be a XIV. századi Magyarország gazdasági viszonyait! Elemezze az országot érő külső hatások szerepét, jelentőségét!. Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. Erőforrások és termelési kultúrák. Az iszlám és az arab hódítás. Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása

Susan Koshy posztkolonialista elmélete szerint a kereskedelmi háború a modern neokolonializmus eszköztárába tartozik. Amennyiben Kínára fejlődő országként tekintünk, ebben a keretben az USA gazdasági gyarmatosítást hajt végre azáltal, hogy kedvezőbb feltételeket harcol ki saját, jóval fejlettebb gazdasága számára Spárta nem válogatott az eszközökben és hogy hatalmát megtartsa és a lázadó városokat leverje, még a perzsákkal is szövetségre lépett. Összesen megint 27 esztendőnek kellett eltelnie, hogy a poliszok végleg megszabaduljanak Spárta gyámkodásától (Kr. e. 377) Athén és Spárta összehasonlítása (államigazgatás, életmód) A római köztársaság (fontosabb események a királyság bukásától Iulius Caesar haláláig: magisztrátusok, társadalom, patrícius-plebeius polgárjogi harc (fontosabb törvények), terjeszkedés, római-pun háborúk, rabszolgafelkelések, a polgárháború kora

Történelem kidolgozott érettségi tételek, jegyzetek

A szoftver tartalmaz továbbá illusztrációs és tematikus térképvázlatokat, metszetrajzokat, tömbszelvényeket, sematikus rendszer-, kapcsolatábrákat. Főbb témák: • Afrika szerkezete, éghajlata, Gazdasági-társadalmi jellemzői • Ausztrália természetföldrajza és gazdasága • Észak-Amerika szerkezete, éghajlata, gazdasága • Dél-Amerika szerkezete, éghajlata. Kialakulása. Kr. e. 13. században a dórok elsöpörték a Mükéné-kori államszervezetet. Megszűntek az embereket összefogó államok, a termelés színvonala visszaesett Spárta katonaállam volt. Polgárai között az állam mesterségesen tartotta fenn a vagyoni egyenlőséget. A föld az állam tulajdonában volt, abból kaptak parcellát a spártai polgárok a rajtuk élő és a termelőmunkát végző alávetett akhájokkal, a helótákkal (foglyok) együtt. A városok gazdasága: a kézműves. 8. A dualizmus gazdasága 9. Az első VH előzményei és kitörésének körülményei Történelem osztályozó és javítóvizsga tételek 12. évfolyam I. félév 1. Az első világháború története 2. Az orosz forradalom 3. Őszirózsás forradalom és tanácsköztársaság Magyarországon 4. A trianoni békekötés és következményei 5 Spárta mintegy tízezer lakosú kisváros, mely a XVIII. század közepén épült ujjá, a bajor származású királyi család kezdeményezésére. A mai várostól északra emelkedő kis dombon az i.sz. XIV. században emelt, majd több ízben megerősített fellegvárban és környékéntekinthetjük meg az antik Spárta maradványait.

Mükénéi kultúra - Wikipédi

A legnagyobb Spárta és Athén volt. Kezdetben királyok vezették a poliszokat, de idővel az irányítást a legnagyobb birtokkal rendelkező birtokosok vették át, az-az az arisztokraták. Athén gazdasága és politikai csúcsán állt. Ez a Periklészi béke korszak, és egyben a kultúra virágkora os, vagyis a színház, a dráma. Ford. Muraközy Gyula. Budapest, Osiris, 1998.(több kiadásban) IV. könyv 150-165. fejeze

Ókori gazdasági rendszerek és a 2008-as világválsá

Spárta) - Az ókori Róma társadalmának jellemzői a köztársaság korában - Az ókori Róma társadalmának jellemzői a principátus korában) 2. tétel: Az ókori politikatörténet kérdései (Útban a civilizáció felé (a neolitikum kezdetei) - Mezopotámia története a Kr.e. 3. és 2 Az ókori Kelet állama, gazdasága és társadalma (esszé) FELADATLAP II. Történelem: Ókori Görögország . Korinthosz, Maratón, Mükéné, Olümpia, Olümposz, Spárta, Taügetosz.. Melyik mai állam területén van a görög történelemb. Tudja, hogy milyen események kapcsolódnak a következő évszámokhoz: 1301, 1335, 1351. TANÚ ÖNI 2. Az Anjou-kor gazdasága. Ismeretek tanulása az Anjou-kor gazdaságáról; speciális szókincs elsajátítása: fogalmak helyes használata az Anjou-kor gazdasága témából

Spárta. A görög-perzsa háborúk. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Az ókori Róma Róma útja a köztársaságtól a császárságig. (A korai köztársaság időszaka. Társadalmi és politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában. A hódító Róma Történelem a középiskolák számára 9. - Új tankönyvcsaládunkban a hangsúly a forrásokra, illetve az azokat feldolgoztató kérdésekre helyeződik, melyek segítségével a tanulók maguk tárják fel az összefüggéseket. E folyamat során rendkívül eredményesen fejlődnek azok a készségek és képességek, melyek az önálló tanuláshoz és a sikeres középszintű. Spárta a helóták munkájából élt. Róma tönkretette saját szabadparaszti rétegét, s rabszolgatartó latifundiumokra alapozta gazdaságát. A latifundiumokat a folyamatos háború, a rablás és az emberi szabadság elvétele éltette - amíg volt mit kirabolni 4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás) 5. Társadalom és városfejlődés a középkori Magyarországon (X-XIV. század) 6. Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a XVIII. században. 7 Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. Erőforrások és termelési kultúrák. Az iszlám és az arab hódítás. Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. Ismeretszerzés, tanulás: Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. a feudalizmus terminológiája.

 • Honda hornet 250 eladó.
 • CECIL.
 • Metformin 1000 mg ára.
 • Allergia torok dagadás.
 • 1952 olimpia labdarúgás.
 • Gazillion buborékfújó.
 • Gabicsek linzer.
 • Natúr csirkemell sajttal.
 • Wish Promo Code Generator.
 • Savas eső fogalma.
 • Cák pincesor.
 • Nekünk mohács kell.
 • Versenydiéta nőknek.
 • Vitaminok edzéshez.
 • Lot légiutaskísérő állás.
 • Hulala tejszín elkészítése.
 • Engób színezése.
 • Óvodai körzetek szombathely.
 • Luxury clinic.
 • Japán eperfa.
 • Irodalmi nevelés a bölcsődében.
 • Gazillion buborékfújó.
 • Ebay eladás gyakori kérdések.
 • The sims 4 magyarítás.
 • Fizika 8. osztály tankönyv megoldások.
 • Legyél piros leszek kék.
 • Agymenők 5. évad 3. rész.
 • Tigris szimbólum.
 • Panaritium.
 • Karate edzés.
 • 35 mm es film.
 • Toronydaru ár.
 • Dodge kereskedés.
 • Csillagjegyek 2020.
 • Teázó nyitásának feltételei.
 • Victor hugo nyomorultak.
 • Fugatisztítás gőztisztító.
 • Catrice primer krémmánia.
 • Hullik a kutya bajsza.
 • Hősök 4. évad 20. rész.
 • Mamutfenyő toboz.